Verzuimbegeleiding

Ons specialisme

Verzuimbegeleiding

Het geeft vaak zorgen wanneer je als ondernemer te maken krijgt met een langdurig zieke medewerker.

Een langdurig zieke medewerker is altijd ontzettend naar. Vooral voor de medewerker, die in het dagelijks leven de gevolgen en beperkingen van ziekte ervaart.

De werkgever mist een arbeidskracht, draagt de financiële gevolgen en dient zorg te dragen voor adequate begeleiding. Maar het begeleiden van langdurig zieke medewerkers is een specialisme op zich...

Een weg vinden in alle mogelijkheden qua begeleiding, re-integratie, wettelijke vereisten, het beschikbaar stellen van tijd en uiteraard eenmaal bij de poort van het UWV een dossier in orde hebben wat wordt geaccepteerd, het is een klus. Terwijl je als ondernemer de beste zorg wilt voor een medewerker en tegelijkertijd gewoon wilt ondernemen.

Daar hebben wij een oplossing voor!

Als werkgever (ook zonder Zorgvrij HR abonnement) kunt u ervoor kiezen de begeleiding van een langdurig ziekteverzuim dossier bij Zorgvrij HR onder te brengen. Zorgvrij HR zorgt ervoor dat de begeleiding zorgeloos verloopt, de gesprekken met een bedrijfsarts worden ingepland, alle nodige stappen qua verzuimbegeleiding worden genomen en dat uw verzuimdossier compleet is.

Voor de activiteiten welke Zorgvrij HR uitvoert voor het betreffende verzuimdossier betaald u een tarief van € 75,00 per uur (excl. BTW), indien u geen basis abonnement voor de betreffende medewerker heeft afgesloten (€ 39,00 excl. BTW per maand).

Denk bij deze werkzaamheden aan het opstellen van het plan van aanpak, het beoordelen van de informatie vanuit de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige, het opstellen van de bijstellingen, de gesprekken met uw werknemer, de adviesgesprekken met de leidinggevende qua eventuele begeleiding, contacten met het UWV en het uitzetten van eventuele vervolg acties.

Mogelijke vervolgacties die wij na overleg voor u uitzetten en apart door belasten zijn: gesprekken met de bedrijfsarts, de inhuur van een arbeidsdeskundige, het aanvragen van een arbeidsdeskundigen oordeel of tweede spoor trajecten. Deze acties worden uiteraard op voorhand met u besproken en de kosten worden voor u in kaart gebracht.

Uw arbodienst heeft u in dit geval niet nodig.

Informeer bij interesse ook naar onze abonnementen. Bij het aangaan van een abonnement nemen wij de activiteiten van uw arbodienst & payroll provider over, waardoor u kosten bespaart.

verzuimbegeleiding

Contact

Het kantoor is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 06 42 01 04 03 of te mailen op info@zorgvrijhr.nl.